بستری در بیمارستان

انجام انواع مختلف جراحی های فوق تخصصی کلیه خصوصا جراحی های بسته، جراحی سنگ های کلیوی در تمام مناطق کلیه، حالب و مثانه و مجرای ادرار به روش لیزری و کاملا بسته، جراحی پروستات هم به روش لیزری و بسته و هم در موارد خاص جراحی باز پروستات

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید