به صورت سرپایی

انجام جراحی های مختلف در دی کلینیک و بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان، در این جراحی ها بیمار صبح بستری و عصر ترخیص می شود، جراحی واریکوسل، فتق، عدم نزول بیضه کودکان، سنگ حالب(TUL)، هیدروسل، اسپرماتوسل، سنگ مثانه و بسیاری جراحی های دیگر از جمله ختنه

سوال خود را مطرح کنید :


پاسخی بگذارید