دکتر امیرحسین بشاش

جراح و متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

متولد سال ۱۳۵۹ در مشهد هستم و درسال ۱۳۷۸ در رشته پزشکی دانشگاه مشهد پذیرفته شدم و در سال ۱۳۸۵ با معدل الف فارغ التحصیل شدم و بعد از آن به مدت ۳ سال در شهرستان گناباد مشغول خدمت بودم و در سال ۱۳۹۰ در رشته جراحی کلیه و مجاری ادراری مشهد قبول شدم و در سال ۱۳۹۴ موفق به اخذ رتبه پنجم بورد تخصصی ناسیونال در این رشته شدم
و بعد به مدت سه سال در شهرستان نیشابور خدمت کردم که در طی این سه سال اولین عمل جراحی اصلاح بی اختیاری زنان و اولین عمل پیچیده پیوند مخاط گونه به مجرای ادراری برای اصلاح تنگی مجرا انجام دادم ۳۰۰ بیمار با موفقیت کامل تحت سنگ شکنی برون اندامی قرار دادم و در سال ۱۳۹۷ به مدت ۶ ماه دوره تکمیلی اندویورولوژی در دانشگاه ایران گذراندم و تا کنون مشغول امر طبابت در شهر مشهد می باشم.