09154001045 | 05138426794

آرشیو ماهیانه "ژوئن, 2021"

مراقبتهای بعد از عمل تنگی مجرای ادرار

تنگی مجرای ادرار تنگ‌ شدن مجرای ادرار بیماری بسیار خطرناکی است و‌ در زنان مردان و کودکان ممکن است اتفاق بیفتند در این بیماری مجرای ادرار باریک می شود. مجرای ادرار یک لوله ی پهن است که به مثانه متصل است و باعث خارج شدن...