09154001045 | 05138426794

آرشیو روزانه "20 جولای, 2021"

برگشت هیدروسل

برگشت هیدروسل هیدروسل چیست؟ به تجمع مایعات در کیسه بیضه هیدروسل گفته می شود. در بیشتر موارد مایعات در یک طرف بیضه جمع می شوند اما گاهی اوقات در هر دو طرف بیضه تشکیل می شوند. بیضه توسط یک بافت نرم و محافظت کننده احاطه شده...