09154904326 | 09154001045 | 05138426794

آرشیو "خدمات ما"

قابل ارائه در مطب

ویزیت بیماران، مشاوره تغذیه برای درمان سنگ کلیه، مشاوره مشکلات جنسی و ناباروری برای زوجین، کرایوتراپی برای زگیل تناسلی، ختنه نوزادان و کودکان، جراحی تنگی مجرای کودکان، برداشتن زواید و خال های پوستی ناحیه...

به صورت سرپایی

انجام جراحی های مختلف در دی کلینیک و بدون نیاز به بستری شدن در بیمارستان، در این جراحی ها بیمار صبح بستری و عصر ترخیص می شود، جراحی واریکوسل، فتق، عدم نزول بیضه کودکان، سنگ حالب(TUL)، هیدروسل، اسپرماتوسل، سنگ مثانه و...

بستری در بیمارستان

انجام انواع مختلف جراحی های فوق تخصصی کلیه خصوصا جراحی های بسته، جراحی سنگ های کلیوی در تمام مناطق کلیه، حالب و مثانه و مجرای ادرار به روش لیزری و کاملا بسته، جراحی پروستات هم به روش لیزری و بسته و هم در موارد خاص جراحی...