09154001045 | 05138426794

آرشیو روزانه "10 اکتبر, 2020"

درمان دارویی سنگ کلیه

وقتی که مواد معدنی و مواد موجود در ادرار به حالت کریستال درآمده و وارد کلیه ها شود تبدیل به سنگ کلیه یا رسوب های کلیوی می شود. این سنگ ها شامل سنگ هایی با بدنه تیز یا نرم یا سنگ های درشت و سنگین یا سنگ های ریز است که معمولا...