09154001045 | 05138426794

آرشیو روزانه "14 اکتبر, 2020"

کرایوتراپی زگیل تناسلی

کرایوتراپی (یا سرما درمانی)، یک روش درمانی مخصوص است که در آن ضایعات سطحی پوست، تحت تاثیر انجماد قرار می گیرند. در کرایوتراپی، گاز آرگون یا نیتروژن مایع با فشار به یک اپلیکاتور سوزنی شکل به نام ( Cryoprobe ) وارد می شوند تا...